Skuldsanering

Skuldsanering är en hjälp för dig som kämpar med skulder som inte kan betalas av på egen hand över en längre period. Det är en process som är tillgänglig för alla, oavsett om du redan har ansökt eller bara överväger dina alternativ.

Innan du tar beslutet om att ansöka om skuldsanering så finns det alternativ. Du kan ansöka om nystartslån/omstartslån.

Dessa former av lån är precis som namnet antyder. Lån som hjälper människor få en nystart på ekonomin. Oavsett vad som föranlett till din nuvarande situation så vet de företag som erbjuder denna typ av omstartslån att det faktiskt finns faktorer utom ens kontroll som kan förstöra den ekonomiska situationen.

Innehåll
  Lägstabelopp 30.000 kr
  Högstabelopp 500.000 kr
  Löptid 2-15 år
  Avgift 0 kr
  Ränta 9,95% – 21,95%
  Effektiv ränta 10,45% – 28,9%
  Utan UC
  Samla lån
  Betalnsanm.
  Åldersgräns 20 år
  Har valts av 1193 personer
  Exempel från Nystart Finans: Räntan är rörlig och sätts individuellt, mellan 9,95%-21,95%, högsta effektiva räntan 28,9%. Återbetalningstid: 2-15 år Exempelränta är effektiv ränta 12.9%. Totalbelopp för ett annuitetslån på 250 000 kr, effektiv ränta 12.9%, 8 års löptid, 995 kr i uppläggningsavgift. Månadskostnad: 4 188 kr, totalkostnad 402 033 kr

  Det här är en högkostnadskredit

  Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

  freedom finance logo
  Lägstabelopp 5.000 kr
  Högstabelopp 600.000 kr
  Löptid 1-20 år
  Avgift 0 kr
  Ränta 2,95% – 29,90%
  Effektiv ränta 2,99% – 34,36%
  Utan UC
  Samla lån
  Betalnsanm.
  Åldersgräns 18 år
  Har valts av 518 personer
  Exempel från Freedom Finance: Annuitetslån 10 år, 180 000:-, rörlig ränta 6.65 % (startavg. 0:- / aviavg. 0:-) ger eff. ränta 6.86 %, tot. belopp 246 915:-, kostnad 2 058:-/mån (120 avbet.). Räntor 2020-01-17. Individuell ränta 2,95–29,90 % (effektiv ränta 2,99–34,36 %). Återbet. tid 1-20 år.
  lendo logo
  Lägstabelopp 10.000 kr
  Högstabelopp 600.000 kr
  Löptid 1-15 år
  Avgift Från 0 kr
  Ränta 2,95% – 29,95%
  Effektiv ränta 4,17% – 34,42 %
  Utan UC
  Samla lån
  Betalnsanm.
  Åldersgräns 18 år
  Har valts av 363 personer
  Exempel från Lendo: Annuitetslån 12 år. Effektiv årsränta 5.56 %. Ett lån på 300 000 kr kostar då 2 838 kr/månad (144 avbetalningar), dvs totalt 408 733 kr. Ingen start-/aviavgift. 5.42 % nominell ränta (rörlig ränta, sätts individuellt baserat på dina förutsättningar). Ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil, uppdaterat 2020-09-15. Återbetalningstid 1-15 år. Maximala räntan är 29,95%. Räntespann mellan: 2,95%-29,95%.

  Det här är en högkostnadskredit

  Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

  zmarta logo
  Lägstabelopp 5.000 kr
  Högstabelopp 600.000 kr
  Löptid 1-20 år
  Avgift 0 kr
  Ränta 2,95% – 29,90%
  Effektiv ränta 2,99% – 34,36%
  Utan UC
  Samla lån
  Betalnsanm.
  Åldersgräns 18 år
  Har valts av 839 personer
  Exempel från Zmarta: Annuitetslån 10 år, 180 000:-, rörlig ränta 6.65 % (startavg. 0:- / aviavg. 0:-) ger eff. ränta 6.86 %, tot. belopp 246 915:-, kostnad 2 058:-/mån (120 avbet.). Räntor 2020-01-17. Individuell ränta 2,95–29,90 % (effektiv ränta 2,99–34,36 %). Återbet. tid 1-20 år.
  Lägstabelopp 5.000 kr
  Högstabelopp 600.000 kr
  Löptid 1-20 år
  Avgift 0 kr
  Ränta 2,95% – 25,95%
  Effektiv ränta 3,05% – 29,27%
  Utan UC
  Samla lån
  Betalnsanm.
  Åldersgräns 18 år
  Har valts av 800 personer
  Exempel från Advisa: För ett annuitetslån på 5000 kr med 1 års löptid, nominell ränta 6.94 % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan 7.17 %. Totalt belopp att betala: 5190 kr. Månadskostnad: 432 kr fördelat på 12 betalningstillfällen.

  Det här är en högkostnadskredit

  Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se

  Vad är Skuldsanering?

  Skuldsanering är en juridisk process som erbjuds som en lösning för individer som befinner sig i en ohållbar skuldsituation. Målet med skuldsanering är att ge personer en möjlighet att starta om ekonomiskt utan den tunga bördan av oöverstigliga skulder. Detta är särskilt viktigt för dem som har hamnat i denna situation på grund av oförutsedda omständigheter som arbetslöshet, sjukdom eller andra personliga kriser. Genom skuldsanering kan en individ få sina skulder reducerade eller omstrukturerade för att göra dem mer hanterbara.

  Ansök om Skuldsanering

  Att ansöka om skuldsanering är ett viktigt steg för att återfå kontroll över din ekonomi. Processen börjar med att göra Kronofogdens skuldsaneringstest, som ger en första bedömning av din situation. Det är viktigt att förstå att även om unga vuxna ofta får avslag, beror det på att de har längre tid framför sig att hantera sina skulder. Ansökningsprocessen kräver noggrann dokumentation av din ekonomiska situation, inklusive inkomster, skulder och utgifter.

  Du kan läsa mer om hur du ansöker om skuldsanering här på Kronofogden.se.

  Viktigt att DU deltar

  När du ansöker om skuldsanering är det viktigt att du är aktivt involverad i processen. Det kostar ingenting att ansöka, och du behöver inte anlita en juridisk ombud. Under processen kommer du att behöva besvara frågor och tillhandahålla information om din ekonomiska situation. Vissa frågor kan vara personliga och svåra, men de är nödvändiga för att myndigheterna ska kunna göra en rättvis bedömning av din ansökan.

  Typer av Skuldsanering

  Det finns två huvudsakliga typer av skuldsanering: allmän skuldsanering och skuldsanering för företagare. Allmän skuldsanering är vanligen en femårig betalningsplan, medan skuldsanering för företagare är en treårig plan. Dessa skuldsaneringsformer skiljer sig åt i termer av betalningsvillkor och längd, vilket reflekterar de olika ekonomiska omständigheterna för privatpersoner och företagare.

  Krav för Skuldsanering

  För att kvalificera dig för skuldsanering måste du uppfylla vissa kriterier. Dessa inkluderar att du har en skuldnivå som är omöjlig att hantera på egen hand och att dina ekonomiska problem inte är övergående. Dessutom måste du ha dina huvudsakliga ekonomiska intressen i Sverige. Detta innebär att du bor, arbetar, eller har dina skulder här. För företagare finns det ytterligare specifika krav som måste uppfyllas.

  Att kvalificera sig för skuldsanering kräver en noggrann bedömning av både ekonomiska och personliga omständigheter. Följande punkter är avgörande i denna bedömning:

  1. Kvalificerad Insolvens: Skuldsanering kräver att gäldenären är kvalificerat insolvent, vilket innebär att hen inte kan betala sina skulder inom överskådlig tid.
  2. Individuell Bedömning av Överskådlig Tid: Denna bedömning innefattar en analys av gäldenärens inkomst, skuldernas storlek, ålder, hälsa, arbetsförmåga, utbildning, familjeförhållanden och arbetsmarknadsförhållanden.
  3. Ingen Beloppsgräns för Skulderna: Det finns ingen fastställd beloppsgräns för skulderna. Bedömningen baseras på gäldenärens inkomst och förmåga att hantera skulden.
  4. Skulder Från Näringsverksamhet: Skulder som uppkommit från tidigare näringsverksamhet behandlas normalt positivt, men det finns undantag. Om näringsverksamheten har kopplingar till brottslig verksamhet kan det tala emot att skuldsanering beviljas.
  5. Skulder på Grund av Brott: Brottrelaterade skulder bedöms individuellt. En större skuld på grund av grövre brottslighet kan utgöra ett hinder mot skuldsanering för en längre period, medan mindre skulder kanske inte anses lika avsevärda.
  6. Familjemedlemmars Inkomster: Familjemedlemmars ekonomiska situation kan påverka bedömningen, särskilt vid skälighetsbedömningen av att bevilja skuldsanering.
  7. Skälighet för Skuldsanering: Denna bedömning innefattar gäldenärens ansträngningar att betala sina skulder, hur skulderna har uppkommit, och gäldenärens medverkan under skuldsaneringsprocessen.
  8. Avsaknad av Dyrbara Tillgångar: Gäldenären förväntas inte ha några dyrbara tillgångar som en dyrare bostad, sommarhus, bil, båt eller liknande.
  9. Skuldernas Ålder och Tillkomst: Skuldernas ålder är en del av den övergripande skälighetsbedömningen, och deras tillkomst, speciellt om de är resultatet av lyxkonsumtion eller spekulation, kan påverka bedömningen.
  10. Gäldenärens Agerande mot Borgenärerna: Gäldenärens tidigare och nuvarande ageranden gentemot sina borgenärer, samt hur hen hanterat sina ekonomiska åtaganden, är en viktig del av skälighetsbedömningen.

  Stöd och Råd

  Om skuldsanering inte verkar vara en lämplig lösning för dig, finns det andra vägar att utforska. Kommunens budget- och skuldrådgivare kan erbjuda vägledning och stöd för att hjälpa dig att hantera och förbättra din ekonomiska situation. Dessa tjänster är kostnadsfria och erbjuder ett konfidentiellt forum för att diskutera dina ekonomiska problem. Rådgivarna kan ge dig praktiska tips och strategier för att hantera skulder och budgetering.

  Omprövning och Efter Skuldsanering

  Efter att du har blivit beviljad skuldsanering, är det viktigt att följa den upprättade betalningsplanen. Skuldsaneringen är inte statisk och kan omprövas om din ekonomiska situation förändras avsevärt. Efter att skuldsaneringsperioden är över, och du har följt din betalningsplan, kommer dina återstående skulder att skrivas av. Detta markerar början på din nya ekonomiska frihet.

  Om du Inte Kan Betala

  Om du inte kan uppfylla betalningskraven i din skuldsaneringsplan, är det viktigt att snabbt kontakta ansvarig myndighet. Att misslyckas med att göra betalningar kan leda till att din skuldsanering avbryts, vilket förvärrar din ekonomiska situation. Om du stöter på ekonomiska svårigheter under din skuldsaneringsperiod, finns det möjligheter att justera planen för att bättre passa din nuvarande ekonomi.

  Viktigt att Tänka På

  Under din skuldsaneringsprocess är det viktigt att vara vaksam och uppmärksam på nya finansiella krav. Att dra på sig nya skulder under skuldsaneringsperioden kan komplicera och förlänga processen. Om du får nya krav på betalning som du anser är felaktiga, är det viktigt att du invänder mot dessa krav för att skydda din ekonomiska situation.

  Skuldsanering vid Dödsfall

  I händelse av att en person som genomgår skuldsanering avlider, överförs betalningsskyldigheten till dödsboet. Det är viktigt att informera oss om dödsfallet och om dödsboets ekonomiska situation. Anhöriga är inte skyldiga att betala avliden persons skulder, men dödsboet kan användas för att betala skulder upp till dess värde.

  Hur Skuldsanering Fungerar

  Skuldsanering är designad för att ge en andra chans till de som kämpar med betungande skulder. Genom att följa en betalningsplan under några år, kan du arbeta dig ur din skuldsituation och uppnå ekonomisk frihet. Det är en chans att börja om, med målet att efter periodens slut vara fri från de skulder som ingick i skuldsaneringen.

  Påverkan av Livskostnader

  Ökade levnadskostnader, som uppvärmning och mat, kan påverka din skuldsanering. Om dessa kostnader ökar signifikant och påverkar din ekonomi, är det möjligt att ansöka om en omprövning av din skuldsaneringsplan. Det är viktigt att du tillhandahåller exakta och uppdaterade uppgifter om dina levnadskostnader för att säkerställa att din betalningsplan är rättvis och genomförbar.

  Erik Jansson

  Erik har en kandidatexamen inom ekonomi och har under de senaste 8 åren arbetat med internetmarknadsföring.
  Uppdatering: 2023-12-11
  Publicering: 2023-12-11