Integritetspolicy

Vi är ansvarig för Nocredit.se och därigenom och också personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter genom de digitala kanaler som används för att tillgängliggöra den tjänst som tillhandahålls på Nocredit.se. Kanaler som används är bland annat den aktuella webbplatsen, samt framtida digitala kontaktytor så som mobila applikationer.

Denna personuppgiftspolicy (fortsättningsvis ”Personuppgiftspolicyn”) är framtagen för att användare av webbplatsen ska känna sig trygga i hur deras personuppgifter hanteras samt att försäkra om att de hanteras i enlighet med rådande integritetslagstiftning.

Det är viktigt att användaren är väl införstådd med att genom att de använder tillgängliga digitala kanaler och/eller någon av de tjänster, erbjudanden, funktioner, verktyg eller resurser som tillhandahålls på Nocredit.se eller kan komma att tillhandahålla i framtiden lämnar sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas av oss.

Det finns inga krav på att användaren av Nocredit.se lämnar sina personuppgifter för att besöka webbplatsen. Men utan personinformation kan Nocredit.se inte tillhandahålla den tjänst som finns tillgänglig på webbplatsen.

Personuppgifter som behandlas
Personuppgifter är all typ av information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. I de tjänster som Nocredit.se tillhandahåller kan det förekomma personuppgifter som avser för- och efternamn, telefonnummer, adress, postnummer, krediter, e-postadress samt uppgifter om den fysiska personens bostad och vad avser företagsuppgifter så förekommer företagsnamn, telefonnummer, adress, postnummer, e-postadress, uppgifter om arbetsplats, samt omdömen lämnade av tidigare kunder. Allt detta sammanfattas nedan till ”Personuppgifter”.

Behandling av känsliga personuppgifter
Nocredit.se behandlar inte sådana personuppgifter som klassificeras som känsliga. Det vill säga uppgifter som ras, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv. Detta benämns nedan som ”Känsliga Personuppgifter”.

Vi behandlar inte några Känsliga Personuppgifter i någon form i de tjänster vi tillhandahåller på Nocredit.se.

Vad används personuppgifterna till?
Anledningen till att vi samlar in en användares personuppgifter är för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsten Nocredit.se. Utan personuppgifter från användare finns ingen möjlighet att tillhandahålla en kontakt med partners som i sin tur ska kunna återkoppla med en offert. Vi använder även personuppgifter i syfte att få synpunkter på den tjänst vi tillhandahåller genom Nocredit.se för att kunna utveckla och förbättra vårt erbjudande. Utöver detta så används personuppgifterna även till att förbättra kommunikationen mellan Nocredit.se och användaren via digitala kanaler. T.ex. Vi skickar ett e-post till användaren som har fyllt i formuläret med de uppgifter de har fyllt i.

Nocredit.se behöver användares tillstånd att dela dessa Personuppgifter med tredje part, dvs. relevanta partners, för att tjänsten ska fylla sitt syfte.

Personuppgifter och Google Adsense

Vi på Nocredit.se värnar om din integritet och personuppgiftsskydd. Men för att vi ska kunna tillhandahålla denna webbplats till dig som besökare behöver vi finansiera den genom Google Adsense. För att kunna tillhandahålla relevant annonsering baserat på dina intressen, insamlas vissa personuppgifter in, som din IP-adress, webbläsarinformation och besöksdata på webbplatser där Google Adsense annonser visas.

Dessa uppgifter används enbart för att ge dig mer relevanta annonser och för att Google Adsense ska kunna förbättra sina annonseringskampanjer. Varken Google eller vi bakom Nocredit.se säljer dina personuppgifter till tredje part, och vi använder endast dina uppgifter i enlighet med våra och Google’s allmänna villkor, cookiepolicy och integritetspolicy.

Du har alltid rätt att välja bort anpassad annonsering och användning av dina personuppgifter för detta ändamål. Du kan göra det genom att besöka annonseringsinställningarna på din Google-konto-sida.

Tack för att vi får använda Google Adsense för att finansiera vår webbplats genom annonsering, och vi kommer alltid att arbeta för att skydda din personliga integritet.

Insamlande av information från andra källor.
Nocredit.se kan i vissa avseenden behöva komplettera den via formuläret inlämnade informationen med information från annan källa. Detta görs i syfte att förbättra och vidareutveckla nuvarande tjänst samt framtida tjänster.

Information till tredje part
Nocredit.se har inte som syfte att förmedla användares Personuppgifter till ytterligare tredje part bortsett från relevanta långivare och kommer inte heller göra detta. För att det ska vara möjligt krävs användarens aktiva tillåtelse.

Med tredje part menas individ eller juridisk person som inte direkt eller indirekt kontrollerar, kontrolleras eller på annat sätt står under samma kontroll som angiven ansvarig av personuppgifter.

Nuvarande eller framtida koncernbolag kan delges personuppgifter som samlats in på Nocredit.se. Vid ett sådant tillfälle behandlas personuppgifter i enlighet med vad som regleras i denna Personuppgiftspolicy.

Nocredit.se kommer inte förmedla användares Personuppgifter vidare till annan tredje part i vinstsyfte. Nocredit.se kommer med andra ord inte sälja användares personuppgifter till andra aktörer än de relevanta partners som tillhandahålls via tjänsten på Nocredit.se. Detta framgår även i de villkor som användare godkänner vid användandet av tjänsten på Nocredit.se.

Nocredit.se använder sig utav oberoende konsulter för arbete med digital kommunikation via tillgängliga kanaler. Valda konsulter hanterar inte fullständiga Personuppgifter men ibland kan de komma i kontakt med delar av de Personuppgifter som samlas in via Nocredit.se.

Målet för Nocredit.se är att minimera all hanteringen av Personuppgifter i så stor utsträckning som möjligt. Detta påverkar även den mängd Personuppgifter nuvarande och eventuellt framtida konsulter eventuellt kan komma i kontakt med. För oss på Nocredit.se är våra användares integritet vår högsta prioritet.

Därför ställer vi även krav på de mäklare som vi samarbetar med. Vi kräver att den eller de mäklare som vi tillhandahåller våra användares Personuppgifter med skyddar dessa Personuppgifter på minst samma nivå som vi gör.

I vilket land finns din data?
Nocredit.se för Personuppgifter till tredje land (dvs. ett land utanför EU/EES). Detta eftersom att Nocredit.se använder sig utav Google Analytics, Hubspot & Involve.

Samtycke
Genom att användaren godkänner denna Personuppgiftspolicy godkänner denne även att vi använder och behandlar dennes Personuppgifter i enlighet med vad som beskrivs i denna policy.

Användaren godkänner utöver detta också att vi använder cookies och liknande teknik.

Om en användare väljer att inte acceptera det som står i denna Personuppgiftspolicy får vi på Nocredit.se vänligen be denne användare att inte nyttja våra tjänster.

En användares samtycke kan alltid och när som helst återkallas.

Ändringar i Personuppgiftspolicyn
Eftersom att en Personuppgiftspolicy är vad man kallar för ett levande dokument så sker det kontinuerligt förändringar i den. Förändringarna kan komma från interna beslut om policyförändringar eller så baseras förändringarna på förändringar i lagar. Det är därför oerhört viktigt att användaren tar sitt ansvar och läser igenom denna Personuppgiftspolicy med jämna mellanrum.

Uppgiftsradering
Nocredit.se sparar inte Personuppgifter under någon längre tid än vad som anses vara affärskritiskt. Personuppgifter raderas därför i enlighet med rådande lagstiftning.

Rätt till att begära information
Användare kan närsomhelst begära information om vilken typ av Personuppgifter som behandlas för denne samt begära korrigeringar. Detta förutsätter att vi för det då rådande tillfället behandlar uppgifter om användaren. Om en användare vill begära ut information om Personuppgifter från Nocredit.se kan de skicka in en skriftlig och undertecknad begäran till oss enligt kontaktuppgifterna längst ner på denna sida.

Externa länkar
På Nocredit.se finns det länkar till andra webbplatser som tillhandahålls av bolag inom och utanför nuvarande och framtida koncern. För de webbplatserna så gäller deras Personuppgiftspolicyer och var därför noga med att läsa även dem.

Säkerhet för användarna
Nocredit.se vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda Personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse. Dock bör användaren komma ihåg att det inte går att undvika risker vid utlämning av Personuppgifter. Det går inte att skydda digitala kanaler helt mot intrång.

Kontakt
Vid frågor eller funderingar gällande denna Personuppgiftspolicy eller annat som berör Nocredit.se så är ni välkomna att kontakta oss på på hej@nocredit.se