Nordeas Startup Accelerator

Nordeas Startup Accelerator-program fokuserade på att ge fintech-startups möjligheten att sälja in sina lösningar till potentiella investerare. Detta var ett steg i Nordeas satsning på att profilera sig som en aktör på finansmarknaden som satsade proaktivt på den tekniska utvecklingen inom bank & finans.

[Info: Nordea Startup Accelerator är nedlagt. Nedan finner du de vanligast sidorna på Nocredit.se]

Om Nordea Startup Accelerator

Nordea startup accelerator gav entreprenörer en unik möjlighet att presentera sina affärsidéer inom fintech för investerare. De utvalda entreprenörerna fick möjlighet att utveckla sina affärsidéer från idé till konkret tjänst/produkt tillsammans med experter från Nordea, Nestholma och experter från andra redan etablerade Fintech-bolag.

Tanken med denna satsning grundar sig i den digitala utvecklingen i samhället där mer och mer skall gå att sköta digitalt. Banker har under en lång tid halkat efter inom de digitala satsningarna och nischade entreprenöriella startups har sprungit om de stora bankerna inom många områden. Denna satsning gav Nordea en möjlighet att se in i framtidens digitala finanstjänster för att sedan investera i entreprenörerna bakom idéerna. 

Redan i ett tidigt stadie tecknade Nordea avtal med några av de entreprenörer som deltog i satsningen. Den här typen av samarbeten för att få ta del av fintech-bolagens digitala expertis har varit oerhört viktiga för Nordea i deras strävan efter att utveckla innovativa produkter och tjänster för sina kunder. 

Nordea Accelerator fokuserade på 6 huvudsakliga områden vid uttagning av deltagare. Idéerna från deltagarna var tvungna att passa in i någon av dessa för att ha en chans att bli utvalda till programmet. 

Dessa områden var

 • Framväxande Teknologier

 

Fokus på förståelse av ny teknik och dess potential för att ge inspiration och idéer till bättre kundtjänster. Nordea letade efter sätt att erbjuda sina kunder bättre tjänster med hjälp av ny teknik såsom AI och Blockchain.

 • Digitala liv och pensioner

 

För många är livförsäkring och pension något man inte tänker på varje dag och något som man först funderar över när man blir äldre. Det är naturligt att det är lättare att hantera dagliga ärende som berör dagens middag än att tänka på vad som händer om de blir allvarligt sjuka, dör eller när de går i pension. Framförallt för yngre personer är detta svårt, samt att yngre har en tendens att ha sämre relation till pensionssparande. Nordea letade efter idéer som kunde ändra på detta och idéer som kunde forma framtiden för livförsäkringar och pension. De letade framförallt efter ny teknik och nya sätt att kommunicera för att göra livförsäkringar mer relevanta och lättare att förstå.

 • Bankernas roll i delningsekonomi

 

Delningsekonomin är idag här för att stanna, men den började formas redan för många år sedan och har utvecklats i takt med att allt fler tekniska lösningar har utvecklats. Nordea såg tidigt att delningsekonomin var en del av framtiden och därför var detta ett av deras huvudfokus i Nordea Accelerator. Nordea insåg att de var bra på att hantera kundrelationer, risker, vägleda kunder och analysera stora mängder data. Men hur skulle de förvandla detta till nya tjänster som fungerar i en delningsekonomi? Detta var en viktig punkt för Nordea att besvara. 

 • Möjliggör snabba transaktioner i samarbetsekonomier

 

Partnerskap och samarbeten utgör viktiga grundstenar för alla företag och konsumenter idag. Nordea såg ett behov av att utveckla en tjänst som möjliggjorde enkla och snabba sätt att etablera pålitliga samarbeten även om dessa samarbeten enbart varade under en kort period. Nordea arbetade med frågeställningen om vad banker kunde göra för att möjliggöra bättre sätt att bygga trygga & stabila samarbeten med ett fokus på snabba transaktioner i samverkande ekosystem. Samarbetena och transaktionerna skulle vara mellan företag, företag och konsument samt konsument och konsument.

 • Efterlevnad och förändringar i regleringar 

 

Nordea ansåg att kunder alltid borde få tillgång till de för dem bästa tjänsterna. Ibland använder man sig utav en rad olika tjänsteleverantörer, men tyckte att detta borde vara möjligt utan att deras kund behövde känna sig otrygg. Efter att y lagstiftning, nya efterlevnadskrav och ny reglering införts tvingades bankerna att tillhandahålla bättre tjänster för kunderna och förhindra bland annat bedrägerier. Men fokus för denna punkt handlar om hur Nordea kunde förvandla de mer administrativa kraven som ställs på dem till verkliga fördelar och värde för sina kunder.

 • Överraska juryn

 

Denna punkt var ganska abstrakt och riktade sig till alla som hade en idé som gjorde Nordeas kunders vardag bättre eller enklare.

 

Krav på entreprenörer / lag

Nordea Accelerator hade några grundläggande krav på de lag som valdes in att delta i programmet. Dessa var:

 1. Lagen var tvungna att bestå av minst två grundare med både affärs- och teknisk förståelse.
 2. Idéen var tvungen att vara skalbar och ha en global potential.
 3. Varje lag var tvungna att kunna arbeta i Helsingfors eller Stockholm.
 4. Lagen var tvungna att vara redo att validera din produkt med riktiga kunder.
 5. Lagen hade även kravet att kunna ägna mycket tid åt utvecklingen av sin produkt under programmet. Efter själva demonstrationsdagen var lagen tvingade att visa den fungerande produkten för potentiella investerare.
 6. Man behövde även ha ett relativt väletablerat företag eller var på god väg att ha det när programmet startade. 
 7. Alla deltagare var tvungna att vara flytande i Engelska då det var det officiella språket för tävlingen.

 

Ansökningsprocessen gick till på så vis att intresserade personer kunde logga in med hjälp av sociala medier och därefter fylla i ett formulär. I detta formulär fick de potentiella deltagarna fylla i bakgrundsinformationen för lagmedlemmarna så att Nordea fick möjlighet att förstå vem den potentiella deltagaren var och varför det skulle vara bra för Nordea att arbeta med dem. Så man lade stort fokus på personlighet i sitt urval av deltagare.

Erik Jansson

Erik har en kandidatexamen inom ekonomi och har under de senaste 8 åren arbetat med internetmarknadsföring.
Uppdatering:2021-05-17
Publicering:2021-04-28